Публікації

Зображення
  Реалії сьогодення у перспективі підготовки  майбутнього покоління освітян 05.12.2022 р. згідно пропозицій  календаря знамених дат в Україні на 2023 рік, викладачами циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Оленою Тарасенко, Марією Нікітіною, викладачем циклової комісії мовних дисциплін Юлією Кісєєвою на засадах атестації, було проведено відкриту бінарну виховну годину "Ой хто, хто Миколая любить!" Мета заходу - сприяти формуванню полікультурних компетенцій в межах опанування української та німецької мов, формуванню загальних та спеціальних компетенцій майбутніїх професіоналів педагогічної справи на підгрунті принципу студентоцентризму. Під час проведення заходу окреслено історію виникнення свята, представлені листи дітей і студентів державною та німецькою мовами, проведено гру  німецькою мовою з присутніми здобувачами освіти "Моя мрія - мир в Україні", проведено тренінг "Намисто калини" у представлені віршів студентів українською та німецькими м
Зображення
  Передовий педагогічний досвід  на принципах співробітництва Участь Директора Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського Анатолія Литвина, заступника директора з навчальної роботи Літти Максімової, викладача соціально-економічних дисциплін Лідіі Мендіковської, викладача психолого-педагогічних дисциплін Олени Бикової та здобувачів освіти спеціальності: 012 Дошкільна освіта (Таміли Нестеренко, Софії  Кожем'як), 013 Початкова освіта (Вікторії Гаркуші) приймають активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях: 06.10.2022р. у конференції присвяченій 104-річниці від Дня народження В.О.Сухомлинського "Вивчення і впровадження ідей В.Сухомлинського у практику сьогодення", за результатами конференції оприлюднено збірник матеріалів  з працями здобувачів освіти  та 27.10.2022 р. "Упровадження сучасних технологій для реалізації завдань освітніх галузей НУШ". Всіма учасниками отримано сертифікати.
Зображення
  КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД  У ФОРМУВАННІ  МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ На засадах освітньо-професійної програми "Дошкільна освіта", щодо реалізації принципу студентоцентризму, грунтуючись на алгоритм формування інтеграції загальних та спеціальних компетенцій шляхом  механізму комунікації суб'єктів освітнього процесу Важлива проблема, сучасного суспільства шлюбу і сім ’ ї, стала предметом серйозного діалогу поколінь, на відкритому занятті 28 листопада 2022 з навчальної дисципліни «Соціологія» проведеного викладачем соціально-економічних дисциплін, викладачем вищої кваліфікаційної категорії, викладачем-методистом Лідією Іванівною Мендіковською у співавторстві з викладачем психолого-педагогічних дисциплін, викладачем вищої кваліфікаційної категорії, викладачем-методистом Оленою Олександрівною Биковою при мотивованій участі студентів 210 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта (керівник групи Олена Бикова) у технології: лекція з елементами соціологічного дослідження. Предметом обговорення

Проектна діяльність як активна стратегія навчання і розвитку

Зображення
 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ Сьогодні, 22 листопада 2022 року викладач  психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Кузьменко Світлана Олександрівна провела відкрите заняття з навчальної дисципліни педагогічні технології НУШ на тему: " Проектна діяльність як активна стратегія навчання і розвитку ". Комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін та методик навчання готує студентів в межах нових підходів до системи освіти через діяльність відповідно до їх особистого інтересу, використовуючи в практиці інновації, проектні методи, що є дуже ефективним і актуальним підходом до навчання і викладання. Проектна діяльнісь - одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти, формує необхідні життєві компетенції. Робота у формі проектного навчання мотивує здобувачів освіти до навчання та покращує рівень навчальних досягнень.

Ток-шоу «Візуалізація: якість освіти, якість життя…»

Зображення
ПРОГРАМА СПІВРОБІТНИЦТВА ТОК-ШОУ "ТЕХНОЛОГІЯ СКРАЙБІНГ" при підтримці: Директора Анатолія Литвина та адміністрації Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського та адміністрації ліцею № 10 м.Олександрії   10.11.22. викладачі комісії психолого-педагогічних дисциплін та методик навчання провели майстер-клас "Технологія скрайбінг", організований в інтерактивній формі ток-шоу на базі ліцею № 10 Олександрійської міської ради Кіровоградської області.   Розглянули теоретичні засади скрайбінгу -  техніки презентації (від англ. «scribe» – створювати ескізи або малюнки), винайденої британським художником Ендрю Парком. Обгрунтували практичне  висвітлити використання цієї технології в партнерстві   викладачів і студентів педколеджу. Практичний аспект технології скрайбінгу широко використовується в освітньому процесі коледжу,  при здійснені процесу учіння і при здійснені процесу викладання. З позиції викдання: проведення майстер-класу з ініціативи   М
Зображення
 

ВІЗИТНА КАРТКА

Зображення
БИКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА – голова циклової комісії, магістр початкової освіти, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. МАКСІМОВА ЛІТТА ЄГОРІВНА – заступник директора з навчальної роботи, магістр початкової освіти, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. КУЗЬМЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА – викладач психолого-педагогічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ТАРАСЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА – завідувач шкільного відділу, викладач німецької мови та зарубіжної літератури ГРЕЧАНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України CАГАЙДАК ОЛЬГА АНДРІЇВНА  – викладач психолого-педагогічних дисциплін ПОНОМАРЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – викладач психолого-педагогічних дисциплін